‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

INTERAKTIF: Musim durian bermula di Pulau Pinang. Ketahui perkara penting raja buah ini


Durian di kebun Ken Tan Chee Keat yang boleh dinikmati pelanggan.

DEMAM durian dijangka melanda negara kerana difahamkan raja buah-buahan itu sudah mula bermusim di Malaysia.

Setiap tahun, musim durian negara berlangsung secara berperingkat mengikut negeri dan biasanya bermula dengan Pulau Pinang iaitu pada bulan Mei.

Johor menyusuli pada bulan Jun atau Julai sebelum meluas ke Perak dan Pahang pada awal Julai atau awal Ogos.

Kelantan, Terengganu dan Sabah menyusul pada penghujung Julai atau Ogos dan musim durian berakhir di Sarawak pada penghujung Ogos atau September.

Menurut laporan Perangkaan Tanaman Buah-buahan Jabatan Pertanian, Pulau Pinang merupakan negeri yang memulakan musim tahunan dengan menghasilkan durian bernilai RM280.77 juta pada 2020.

Apabila berbicara mengenai durian, perkara pertama yang terlintas di fikiran peminat buah itu berkemungkinanan adalah negeri pengeluar utama seperti Johor dan Pahang.

Bagaimanapun, durian Pulau Pinang berjaya memikat pecinta buah berduri itu terutamanya yang ditanam di Balik Pulau iaitu terletak di daerah Barat Daya di kepulauan Pulau Pinang.

Barat Daya merupakan daerah pengeluar durian keenam teratas di negara ini.

“Ramai merasakan durian dari Balik Pulau adalah antara yang terbaik di negara ini.

“Di Balik Pulau, kami berterima kasih dengan faktor semula jadi kerana kami berada di belakang pulau yang menghadap ke laut,” kata pemilik Ladang Durian Bao Sheng, Chang Teik Seng.

CHANG TEIK SENG

Chang Teik Seng, pemilik Ladang Durian Bao Sheng.

Beliau berkata, bayu laut ialah tanah yang kaya dengan mineral dan lokasi pokok – di Balik Pulau kebanyakannya ditanam di lereng bukit dan semuanya memainkan peranan dalam mempengaruhi hasil dan kualiti buah.

“Pesawah di sini biasanya dari generasi ketiga hingga keempat dan pokok kami sudah tua iaitu sekitar 40-50 tahun,” kata Teik Seng, 62.

“Sesetengah pokok berusia lebih 80 tahun kerana ia telah diturunkan dari generasi ke generasi dan ini menjelaskan rasa dan tekstur yang terbaik.

"Segalanya bertambah dan dengan petani kami yang berdedikasi di Pulau Pinang, pokok-pokok yang sudah tua dapat diuruskan dengan baik," tambahnya.

Dalam pada itu, menurut pemilik dusun durian Pulau Pinang, Ken Tan Chee Keat, negeri itu mempunyai lebih 200 jenis durian.

Chee Keat mengendalikan kebun di Teluk Bahang, Balik Pulau, Relau, Sungai Ara, Teluk Kumbar dan mengusahakan lebih 20 spesies durian termasuk durian seperti Musang King, Hor Lor, Udang Merah, Duri Hitam, Capri, Xiao Hong serta durian kampung.

Durian orchard owner Ken Tan Chee Keat, 31  checking out the durians at his orchard in Balik Pulau Penang. (April 30 2022 )

Ken Tan Chee Keat, 31, melihat durian di dusunnya di Balik Pulau, Pulau Pinang.

Beliau berkata, Duri Hitam serta Musang King lebih terkenal dalam kalangan penduduk tempatan serta pelancong antarabangsa seperti dari China, Hong Kong, Amerika Syarikat dan Australia.

"Apabila orang bercakap tentang Balik Pulau, mereka akan sentiasa mengaitkannya dengan durian terkenal di sini," kata Chee Keat.

“Pokok durian di sini sudah tua dan disebabkan itu kualitinya baik.

“Kami mempunyai banyak koleksi vintaj seperti 747, 15, Green Skin, Kacang Hijau serta Nasi Kunyit yang tidak boleh didapati di tempat lain dan mempunyai sejarah lebih 100 tahun,” jelasnya.

Cuma pada masa sama, Teik Seng dan Chee Keat tidak menolak kemungkinan hujan lebat dan angin kencang pada Mac lalu menyebabkan harga durian meningkat.

Chee Keat berkata, harga dijangka lebih tinggi tahun ini berikutan cuaca dan iklim yang tidak menentu.

“Kami mengalami hujan lebat pada penghujung Mac hingga April dan ini menyebabkan bunga durian berguguran sebelum menjadi buah.

“Justeru, pokok durian menghasilkan kurang buah berbanding tahun lepas.

“Setakat ini, harga durian meningkat sekitar 40%- 50% berbanding tahun lepas.

“Kami mempunyai lebih banyak hasil pada tahun lepas kerana cuaca panas.

“Bagaimanapun, perkara ini hanya terpakai kepada kumpulan pertama buah-buahan.

Batch kedua dari Julai hingga Ogos sepatutnya lebih murah sedikit,” katanya.

Chee Keat berkata, Musang King, yang dahulunya mempunyai purata berjumlah RM40 sekilogram, kini berharga kira-kira RM65.

“Duri Hitam akan menjadi yang paling mahal iaitu RM88 sekilogram pada masa ini.

“Bagi varieti seperti Xiao Hong, 604, Lipan dan Kunpoh, kadar semasa adalah antara RM30 hingga RM40 sekilogram,” katanya.

Tambah Chee Keat, dia telah menerima pertanyaan mengenai duriannya sejak awal bulan ini.

“Ramai pelanggan mendengar bahawa sekarang musim menuai durian di Balik Pulau dan ramai daripadanya menelefon untuk meminta durian.

“Kami telah menerima kira-kira 20% lebih pertanyaan berbanding tahun lepas.

“Walaupun kami akan memberi tumpuan kepada pelanggan di negeri-negeri utara di Malaysia, kami juga akan menghantar durian kami ke bahagian lain di negara ini.

“Kami akan menghantar durian sejuk beku kepada pelanggan antarabangsa termasuk Amerika Syarikat, Australia dan China,” katanya.

Teik Seng pula berkata, harga durian biasanya dipengaruhi oleh jumlah tuaian.

“Tahun ini, cuaca hujan pada Februari dan Mac menyebabkan banyak pokok durian gugur sebelum berbuah.

“Terdapat pengurangan hampir 60% buah-buahan akibat hujan berbanding tahun sebelumnya.

“Harga durian sangat bergantung kepada permintaan dan penawaran.

“Namun, jika harganya terlalu tinggi, ada pelanggan yang kurang membeli malah ada yang menolak durian.

"Durian bukan satu keperluan tetapi ada pelanggan yang tidak dapat menahan godaan durian," katanya.

Tambah Teik Seng, harga sebilangan durian adalah mengikut kualiti dan rasa durian yang mana lebih daripada kepelbagaiannya.

“Saya memilih untuk menonjolkan 'pokok tua' dan rasa durian.

“Jumlah pelanggan yang menggemari durian pokok tua semakin meningkat setiap tahun,” katanya.

Teik Seng yang mengusahakan homestay di kebunnya berkata, permintaan terhadap durian adalah tinggi tahun ini kerana ramai orang melancong ke Pulau Pinang.

“Tahun ini kami telah menaik taraf pakej homestay kami dan hanya menerima kurang daripada 20 tetamu setiap hari, jadi pelanggan mempunyai peluang lebih tinggi untuk mendapatkan durian premium.

“Pelanggan dalaman kami akan dapat meluangkan lebih banyak masa bersama kami.

“Persekitaran peribadi juga akan memberikan pengalaman merasa durian yang lebih baik.

“Kami biasanya mula menerima tempahan untuk 'tinggal + makan' mulai 1 Mac setiap tahun.

“Pada penghujung bulan ini, kami akan mula menerima tempahan untuk penghantaran ke Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Ipoh dan tempat-tempat lain,” katanya. — Majoriti

Boleh follow media sosial Majoriti di Twitter, Facebook, Instagram dan TelegramLebih Pilihan